Travers- och säkra lyftutbildning

Lyftanordning/lyftredskap får endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet, och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.
Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärderna för att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen. 

Utbildningen vänder sig till alla som hanterar traverskran, pelarlift eller telfers oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Utbildningen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Utbildningsplats:

Herrbro Gård 6

605 97 Norrköping

+46 708- 62 02 66

lillen@truckolift.se

Intresseanmälan

fordon-nivå

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.