Fallskyddsutbildning

Fallolyckor är en av de vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsrelaterade skador och dödsfall i Sverige. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som har ett arbete där fallrisk förekommer är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

Alla inom bygg-, anläggning- och rivningsbranschen som arbetar på hög höjd eller ett djup på 2 meter där det finns risk för fall bör gå utbildning.

Rätt utbildning garanterar att alla känner sig trygga på arbetsplatsen och med sin utrustning. 

Vi hjälper er att ta fram en företagsanpassad fallskyddsutbildning.  

Målet för en kurs är att förstå risker som föreligger i fallriskmiljö samt att kunna använda fallskyddsutrustningen.

Utbildningsplats:

Herrbro Gård 6

605 97 Norrköping

+46 708- 62 02 66

lillen@truckolift.se

Intresseanmälan

fordon-nivå

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.